Telefon:
0466 351 7663
Sosyal Sayfalar:
Rezervasyon
Lütfen 18 yaşından küçük çocukların bir büyüğün gözetiminde olmadan bu otelde konaklayamayacağını unutmayınız.


Rezervasyon

Toplantı Salonu

Peronti Hotel verimi ve prestiji birleþtiren konferans ve toplantýlara ev sahipliði yapýyor. Ýleri teknoloji iþitsel ve görsel sistemlerle donatýlmýþ balo ve toplantý salonlarýmýzda tüm teknik ekipmanlar uzaktan kumandayla çalýþýyor. Siz iþinizle ilgilenip baþarýya doðru yol alýrken, biz de sizin verimliliðinizi en yüksek noktaya çýkarmak için tüm ihtiyaçlarýnýzý gözetiyoruz. Kusursuz hizmetin ve yaratýcý lezzetlerin keyfini çýkararak toplantýlarýnýzýn verimliliðini Karadeniz'in en iyi iþ otelinde arttýrýn.

DUYURULAR

21-04-2014

Hotelimizi Gezin

Hotelimizi Online gezmek için lütfen týklayýnýz


21-04-2014

Erken Rezervasyon

Yaz dönemlerinde gidilmesi önceden planlanan tatil seçenekleri için daha öncesinde çeþitli sitelerden ve turlarda